Haber Yazıları


16
24.09.2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10828 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncu maddesi gereğince tüm oda ve borsalar 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin,2018 yılının Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda inceleme yapmaya davet ederiz.

Oda Meslek Komiteleri Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğine seçilebilmek için 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği, yönetmeliklerde belirtilen diğer hükümler yanında vergi mükellefi olma ve durumunun faal olma şartları aranmaktadır.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Hatalı veya vergi dairesi numarası boş olan kayıtların düzeltilmesi için yapılacak başvuruların dilekçe ve vergi levhası fotokopisi ile yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin , meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları silinmektedir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödediği takdirde aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilmektedir.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda inceleme yapmaya davet ederiz.

28.02.2018 Salı günü mesai bitimine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul edilmiş sayılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
Okunma Sayısı: 4576
resim

Coding Staff HtmlPopup

Yazdır  
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017