İş Makinesi Tescili

İş Makinesİ Tescili İçin Gerekli Belgeler
1-Odaya Hitaben Yazılmış İş Makinesinin Tescilini Talep Eden Dilekçe (Ekte gösterilmiştir)
2-İş Makinesinin Sahiplik Belgesi ;
A-İlk tescillerde Fatura (İş Makinesi İthal Edilmiş İse Faturaya Ek Olarak Gümrük Giriş Beyannamesi Ve Gümrük Vergisinin Ödendiğine Dair Makbuz)
B-İkinci el tescilde Noter Satış Senedi ve ruhsat
C-Veraset İlanı Veya Mahkemeden Alınacak Sahiplik Belgesi
(A,B,C' de Belirtilen Belgelerden Herhangi Birinin Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti Verilecektir.)
Makina Üzerinde Tadilat Yapılmış İse ,Bu Tadilatı Yapan Firmanın Faturası İle Firmaca Hazırlanmış Ve TSE' ce Onaylanmış Tadilat Projesi Getirilecek.
3-Teknik Belge (Ekte gösterilmiştir.)
İş Makinesi Tescili İçin Gerekli Belgeleri İndirmek için aşağıda bulunmaktadır

 

Ad Boyut Tür Tarih
Is Makinesi Tescili.doc 58.9 KB Microsoft Word Dosyası 16.01.2018
Yeni Microsoft Word Belgesi.docx 14.1 KB Microsoft Word Dosyası 21.12.2015
0 Klasör, 2 Dosya
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017