2020 YILI

2 - NOLU TARİFE

SIRA

DÜZENLENECEK VEYA ONAYLANACAK BELGE İLE

ÜCRET

NO

VERİLECEK HİZMETLER

TUTARI (TL)

1

FATURA SURETLERİNİN ONAYI

50,00

2

RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI                          

50,00

3

TİCARİ VE SINAİ EYŞA NUMUNELİRİNİN VASIFLARININ ONAYI

50,00

4

BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASITE RAPORLARININ TANZİMİ

350,00

5

KAPASİTE RAPORLARININ SURET TASDİKİ

5,00

6

TİCARİ KEFALET ONAYLARI

5,00

7

TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

25,00

8

KALİTE,YETERLİLİK VE NUMUNE BELGELERİ

25,00

9

YERLİ MALI BELGELERİ,TÜRK MALI BELGELERİ

350,00

10

KAYITLI ÜYELERİN TETBİK İMZALARININ ONAYLARI

5,00

11

KEFALETNAME VE TAAHHÜTNAMELERDE YAZILI İMZA SAHİPLERİNİN ODALARDAKİ SİCİL

10,00

DURUMUNU GÖSTEREN ONAY VE ŞERHLER

12

SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTEKİ BELGELER

5,00

13

ODA MENSUPLARINA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ VE ÜYE KİMLİKLERİ

5,00

14

TİCARİ İTİBAR ŞAHADETNAMESİ MAHİYETİNDE OLMAMAK ÜZERE ,ÜYELERİN GİZLİ

5,00

OLMAYAN SİCİLLERİ HAKKINDA YAZILI VEYA SÖZLÜ SORULARA CEVAPLAR

15

 

200,00

İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGELERİ

16

TIR KARNELERİ, ATA VE EAN-UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ,MAL VE HİZMETLERİN ULUSLAR

10,00

TİCARETİNDEKİ BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELGELER ( TOBB TARAFINDAN BELGE

SATIŞ VE TASDİKİ BELİRLENEN ÜCRETLER AYNEN UYGULANIR.)

17

MÜCBİR SEBEP BELGELERİ (EKSPER BEDELİ DAHİL)

1.500,00

18

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETLERİ

5,00

19

TİCARİ VE SINAİ MAHİYETTE DİĞER HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİLER İLE HİZMETLER

5,00

20

İŞ MAKİNELERİ EKSPERTİZLİK HİZMETİ VE BELGE BEDELİ

250,00

21

SİGORTA ACENTELERİ LEVHA KAYIT ÜCRETİ VE FİZİKİ ŞARTLAR TETKİK ÜCRETİ

250,00

22

TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ :

 

 

A - Tescillerde

 

 

     a :  Şahıslar, Şahıs Şirketleri  ve Kooperatifler

250,00

 

     b :  Limited Şirketlerinden

300,00

 

     c :  Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden

400,00

 

B - Kuruluş İçin İmzaya Yetkililer ( Her Yetkili İçin Ayrı Ayrı )

 

 

    a  :  Kooperetifler ve Şahıs Şirketleri

250,00

 

    b  :  Limited Şirketleri

300,00

 

    c  :  Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden

400,00

 

C - Sermaye Arttırımları

 

 

    a  : Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperatifler 

250,00

 

    b  : Limited Şirketler  ( En Az Haddi 400,00 , En Çok Haddi 750,00  )

%0,1 (binde 1)

 

    c  : Anonim Şirketler  ( En Az Haddi 500,00 , En Çok Haddi 750,00  )

%0,1 (binde 1)

 

D – Kayıt Bilgileri Değişiklikleri

 

 

    a  :  Şahıslar, Şahıs Şirketleri ve Kooperetifler

250,00

 

    b  :  Limited Şirketleri

300,00

 

    c  :  Anonim Şirketler ve Banka şubelerinden

400,00

 

E – Verilen Belge ve Diğer Hizmetler

 

 

    a : Yetki Belgesi ve Tapu Yetki Belgesi

30,00

 

    b : Ticaret Sicil Tasdiknamesi

30,00

 

    c : Ticaret Sicili Tüzüğünün 111. ve 120. Madde Belgeleri

30,00

 

    d : Defter tasdik Belgesi ve Diğer Belgeler

30,00

 

    e : Değişikliklerde İmza Beyannamesi 

50,00

 

    f : Mersis Girişleri ( E-İmzalı )

100,00

 

   g : Anasözleşme Onay ve Düzeltme Beyanı,İrade beyanı, İmza Beyannamesi     ( asgari ücretin)

%15(yüzdeonbeş)

       

 

 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017