2018 Yılı Ticaret Sicili Harçları

2019 - TİCARET SİCİLİ HARÇLARI


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

 

31 Aralık 2018 tarihli 30642 3.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:82) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

330,90 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

949,50 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2.139,50 .-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

163,90 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

235,00 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

520,40 .-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

163,90 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

235,00 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

520,40 .-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

63,80 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

92,50 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

163,90 .-TL

 

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

16,20 .-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

54,40 .-TL

 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017