Yeni TTK İlişkin Önemli Tarihler

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na İlişkin Önemli Tarihler

14.01.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun TBMM'de kabul ediliş tarihi

14.02.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayım tarihi

26.06.2012 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'de kabul ediliş tarihi

30.06.2012 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayım tarihi

01.07.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu genel yürürlük tarihi

01.10.2012 Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün

14.02.2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 201.maddesinin 1.fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi

31.03.2013 Denetlenmesine Bakanlar Kurulu Kararı ile karar verilmiş şirketlere yetkili organı tarafından en geç 31 Mart 2013 tarihine kadar denetçi ataması

01.07.2014 Esas sözleşme hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün Esas sözleşmelerde yer alan farklı genel kurul toplantı ve karar nisaplarının kanun ile uyumlu hale getirilmesi için son gün

14.02.2014 Mevcut sermayelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen asgari sermayelere yükseltilmesi için son gün

 
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017